fbpx

metoda okr

Metoda OKR jest jedną z najbardziej skutecznych, a stosunkowo mało znanych metod ustalania celów. Wszyscy eksperci planowania zgadzają się, że ich określanie to podstawa produktywności. Do wyznaczania celów można stosować różne metody, dzięki czemu możemy wybrać najbardziej dostosowaną do swojej osobowości. Ważne jest tylko, by pamiętać, by wizja poprzedzała cel.

Nie przepadam za wizualizowaniem sobie szczęścia i bogactwa. Mój racjonalistyczny umysł od tego puchnie, jednak wizja ostatecznego rezultatu pomaga określić cele, a potem przeprowadzić wśród nich selekcję. Nie możemy zmierzyć marzenia, ale da się zaplanować jego realizację, ustalić poszczególne etapy. A w tym momencie możemy przykładać “mędrca szkiełko i oko”.

Metoda OKR powstała w latach 70-tych w firmie Intel. Z powodzeniem stosują ją Google i Linkedin Oracle, a także inne przedsiębiorstwa. Większość literatury opisuje ją w kategorii przedsiębiorstw, jednak może być wdrażana przez jednostki. Jej stosowanie wymaga nieco wprawy i wytrwałości, moim zdaniem jest prostsza niż SMART i lepiej nadaje się do ambitnych zamierzeń.

OKR to skrót angielskiego zwrotu Objectives and Key Results, czyli “Cele i Kluczowe Rezultaty”. Nazwa zawiera w sobie opis: należy ustalić cele, a następnie wyznaczyć mierzalne wskaźniki, które określą, na jakim etapie podróży się znajdujemy. Metoda OKR podobnie jak SMART oferuje język mówienia o celach. Każdy wspominając o priorytetach i celach, ma co innego na myśli. OKR sprawdza się w instytucjach, ponieważ proponuje jasny i zrozumiały dla wszystkich sposób komunikacji: albo liczba nowych klientów wzrosła o 10%, albo nie.

Cele w metodzie OKR powinny być ambitne, ale wykonalne. Ustalamy je kwartalnie. Trzy miesiące to wystarczająco długo, by móc wytrwale pracować nad realizacją trudnego zamierzenia, ale nie dość długo, by ulec pokusie prokrastynacji.

Jak działa metoda OKR?

OKR można podzielić na kilka etapów. Każdy z nich jest równie ważny

1. Wyznacz 3-4 kluczowe cele- okazuje się, że ludzie mają skłonność do rozdrabniania się i wyznaczają sobie zbyt wiele celów, skupienie się na 3 najważniejszych pozwala skumulować czas, energię i środki na realizacje tych zamierzeń, które naprawdę poprawią jakość naszego życia. Technika ta pozwala uniknąć nadmiernej koncentracji na rzeczach pilnych i skupić się na kwestiach ważnych.

2. Określ sposoby zmierzenia osiągnąć- podstawowym błędem przy formułowaniu celów jest ogólnikowość, brak konkretnych wskaźników, pozwalających określić czy cel został osiągnięty. W OKR należy dokładnie sprecyzować cel, określić czas, a następnie wskaźniki. Na przykład, za trzy miesiące, we wrześniu będę ważył 75 kg, dokładnie tyle pokaże strzałka wagi, wejdę w stare dżinsy.

3. Śledź postępy.

Wdrażanie OKR

1. Wybierz odcinek czasu, w którym chcesz planować. Nie muszą to być trzy miesiące. Kilka tygodni w zupełności wystarcza, by przekonać się, czy możesz na niej polegać.

2. Wypisz sobie swoje wszystkie cele, które chciałbyś zrealizować w danym okresie. Nie koncentruj się tylko na pracy. Weź pod uwagę hobby, rodzinę, zdrowie, rozwój. Następnie wybierz trzy lub cztery najważniejsze. Jeśli chcesz tylko przetestować metodę lub nie masz wprawy w planowaniu wyznacz sobie tylko jeden cel. Przy okazji możemy rozważ, jakie środki zaprowadzą Cię do niego najkrótszą drogą.

3. Gdy masz ustalone 3-4 najważniejsze cele określ od 1-4 wskaźników, które pozwolą Ci monitorować cały proces oraz określić, czy zrealizowałeś swe zamierzenia. Jeśli chcemy oszczędzić 1000 zł w trzy miesiące, ustalamy, że na konto odkładamy miesięcznie okolu 333 zł, zaksięgowanie tej sumy będzie naszym wskaźnikiem. Jednocześnie aby mieć tę kwotę planujemy, jakich wydatków nie poniesiemy. Jeżeli mieliśmy zwyczaj codziennego kupowania kawy w bufecie możemy zaznaczać sobie w notesie, każdy dzień,gdy udało nam się nie wydać pieniędzy.

Metoda OKR w praktyce

Załóżmy, że ktoś, nazwijmy go Paweł, chce poprawić swój angielski. Dla OKR cel jest zbyt mało precyzyjny. Ustalmy więc, że Paweł w ciągu trzech miesięcy pozna 300 nowych zwrotów, poprawi rozumienie ze słuchu przez wysłuchanie 24 podcastów i przeczyta 24 artykuły po angielsku.

Wychodzi nam, że Paweł w ciągu tygodnia musi nauczyć się 25 słówek ( po pięć na dzień, w weekend powtórka), przeczytać 2 artykuły i wysłuchać 2 podcastów. W jego przypadku wskaźnikiem będzie ubywająca ilość fiszek w pudełku ( jeżeli kupił gotowe) lub rosnąca ilość karteczek ze słówkami ( jeżeli wykonywał je samodzielnie), liczba przeczytanych stron i liczba podcastów, a także coraz mniejszy wysiłek włożony w zrozumienie tekstów.

Jeżeli przeczytanie i zrozumienie tekstu zajmowało mu 45 minut, to skrócenie czasu do 25 minut będzie oznaką poprawy ( przy zachowaniu tego samego stopnia trudności). Uznajmy, że na początku zrobił sobie test diagnostyczny w Internecie, wynik testu po trzech miesiącach pomoże mu określić, czy zrealizował cel, czy też nie. Jeśli robiłby to wszystko, wynik na pewno poszybowałby w górę. Sprawdzone na żywym organizmie.

Polecałbym metodę OKR wszystkim zniechęconym SMART. Osobiście podoba mi się w tej technice, skupienie na konkretach. Po ustaleniu celu i wskaźników nie trzeba niczego analizować, człowiek wie, na jakim jest etapie, kiedy zawalił ( na przykład nie powtórzył słówek), a co za tym idzie, jakie podjąć kroki zaradcze, by zaradzić niepowodzeniu. Metoda ta jest też przyjazna dla początkujących, ponieważ nie wymaga zaawansowanych narzędzi i układania długich list. Po prostu ustal, co masz robić i działaj.

Wyznaczanie celów metodą OKR
Podziel się: